aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.1.2009 Bitiş Tarihi 1.1.2011

TÜRKÇE

Proje Adı Patates Kist Nematodları Teşhis Metotlarının Halka Testi ve Dayanıklılık Testi Kurumu ZMMAE
Bütçe 18.100 TL
Özet Patates kist nematodları dünyada patates yetiştirilen tüm alanlar açısından potansiyel risk teşkil etmektedir. Yaptığı zarar birim topraktaki yumurta sayısına göre değişmektedir ve patatesin yumru verimini etkilemektedir. Yumurtalar kistlerin içinde yıllarca canlılıklarını koruyabilmektedirler. Globodere rostochiensis (Wollenweber) ve G. pallida (Stone) Behrens’in her ikisi de karantina zararlısıdır. Bu nedenle bulaşık alanlardaki Globodera türlerinin doğru teşhisi çok önemlidir. Bu amaçla morfolojik karakterler ve biyokimyasal metotlar kullanılabilir. Globodera türlerinin morfolojik karakterlerine gore teşhisi son derece zor ve zahmetlidir. Spesifik pimerlerin kullanıldığı PCR ise Globodera türlerinin hızlı, hassas ve güvenilir teşhisine imkan vermektedir. Patates kist nematodlarının mücadelesinde dayanıklı çeşitler önemli rol oynamaktadır. Ancak, patates kist nematodlarının aynı türüne ait farklı popülasyonları patates çeşidi veya klonuna bağlı olarak farklı çoğalma durumları gösterebilmektedirler. Bu proje EUPHRESCO 3. iş paketi altında yer alan “Potato cyst nematodes: ring testing methods for identification and resistance testing” projesi kapsamında yürütülmüştür. Bu EUPHRESCO projesinin amacı çalışmaya katılan ülkelerin Globodera’nın tür seviyesinde teşhis edebilme becerilerini belirlemek ve EU Control Directive 2007/33/EC’de tanımlanan yeni standart dayanıklılık test protokolünü uygulamaktır. Bu proje ile Patates kist nematodlarının PCR ile tür düzeyinde teşhisi ve yeni direktif ile tanımlanan standart dayanıklılık test metodu ülkemizde ilk kez uygulanmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
emre.evlice Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı