aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2003 Bitiş Tarihi 31.12.2005

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara İli’nde Armut (Pyrus communis L.) Bahçelerinde Bulunan Tylenchida (Nematoda) Türleri Üzerinde Faunistik ve Taksonomik Araştırmalar Kurumu ZMMAE
Bütçe 8600 TL
Özet Bu çalışmada Ankara ilinde armut (Pyrus communis L.) bahçelerinde bulunan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti türlerin faunistik ve taksonomik olmak üzere iki bölümde incelenmesi yapılmıştır. 2003 yılında ergin Tylenchida türlerinin yoğun bulunduğu yaz aylarında toprak ve kök örnekleri alınmıştır. Alınan toprak ve kök örneklerinden elde edilen nematodların daimi preparatları hazırlanarak, Tylenchida takımına ait türlerin ölçüm ve teşhisleri yapılmıştır. Her türün tanımı, sinonimleri, görülen varyasyonlar, çalışma kapsamına giren alanlardaki yayılışı, literatürde kayıtlı yayılışı ve habitatları verilmiştir. Ayrıca tekniğine uygun olarak alınan toprak örneklerinde su ile doymuşluk (%), toplam tuz (%), pH, kireç, bitkilere yarayışlı besin maddeleri (kg/da) ve organik madde (%) analizleri yaptırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Tylenchida takımının Tylenchina, Hoplolaimina ve Criconematina alttakımlarına bağlı Tylenchoidea, Anguinoidea, Hoplolaimoidea, Dolichodoridea ve Tylenchuloidea üst familyalarından 6 familya, 10 alt familya ve 18 cins'e bağlı 36 tür saptanmıştır. Tespit edilen türlerden; Filenchus andrassyi, F. sheri, Coslenchus franklinea, Basiria hiberna, B. shahidi ve Paratylenchus nawadus Türkiye nematod faunası için yeni kayıt niteliğindedir. Ayrıca Scutylenchus rugosus’un erkeğinin literatür için yeni kayıt olduğu ortaya konmuştur. Çalışmada saptanan en yaygın türler; Pratylenchoides alkani, Pratylenchus penetrans ve Filenchus filiformis'dir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
emre.evlice Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı