aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 1.10.2014 Bitiş Tarihi 1.10.2015

TÜRKÇE

Proje Adı Ulaşılabilir Bir Hedef: Endüstri Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Total Ve Selektif Herbisitlerin Beraber Kullanımı Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 86.560 TL
Özet Yabancı otlardan kaynaklanan ürün kayıpları, bu etmenlerin içerisinde yer aldıkları kültür bitkilerine, iklim ve toprak koşulları ile agronomik uygulamalara göre değişir. Yabancı otlardan kaynaklanan kayıpların minimuma indirilebilmesi ancak bu bitkilerin etkili bir şekilde ekonomik zarar eşiklerinin altında tutulması ile mümkün olmaktadır. Yabancı otları kontrol etmek amacıyla en çok başvurulan yöntem kuşkusuz ki uygulama kolaylığı, hızlı sonuç verme ve bazı yabancı ot kontrol yöntemlerine göre maliyetinin düşük olması nedeniyle herbisit uygulamalarıdır. Herbisit uygulamaları tüm dünyada bazı küçük modifikasyonlar olmasına rağmen son 30-40 yıldır aynı sistem üzerine inşa edilen bir teknik ile yapılmaktadır. Bu sistem ile diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi endüstri bitkilerinin de ekili olduğu tüm tarla yüzeyi homojen bir şekilde herbisit ile ilaçlanmaktadır. Bu uygulama tekniği eski yabancı ot kontrol yöntemleri ile karşılaştırıldığında görece yeterli olmaktadır. Ancak kontrol edilecek yabancı otların sayılarının ve türlerinin artması, kullanılan bazı herbisitlerin çevresel endişelerle kullanımdan kaldırılması ve dayanıklılık gibi nedenlerden dolayı günümüz tarımının ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Her geçen gün sayıları azalan herbisitlerin daha efektif kullanılması ve bu herbisitlerin tarımsal çevre üzerinde oluşturduğu baskının düşürülmesi için yeni herbisit uygulama tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir. Koruyucu örtü ile donatılmış ilaçlama koluna sahip tarla pülverizatörleri ile bölgesel herbisit uygulama tekniği (bant ilaçlaması) sıra üzerine ekilen birçok kültür bitkisinde başarı ile uygulanmaktadır. Bu teknik, son yıllarda biraz daha geliştirilmiş; sıra arasındaki yabancı otlar korucu muhafaza altında total herbisit (glufosinate-ammonium) ile sıra üzerindekiler ise bant ilaçlaması şeklinde selektif herbisit ile kontrol edilmektedir. Çıkış sonrası uygulanan selektif herbisitler konvansiyonel tarla pülverizatörleri yardımıyla pülverize edilmektedir. Kullanılan bu selektif herbisitler ise çoğu zaman önemli bazı çok yıllık yabancı ot türlerinde istenilen etkiyi gösterememektedir. Bu projede ayçiçeği ve pamuk içerinde sorun olan yabancı otlardan sıra üzerindekilerin selektif, sıra arasındaki birçok önemli çok yıllık yabancı otun total herbisit kullanılarak tek bir ilaçlama uygulaması yapılarak kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Planlanan çalışma dünyada son yıllarda kullanılan ve henüz ülkemizde kullanılmayan bu yeni tekniğin ülkemizde uygulanacak olması bakımından oldukça önemlidir. Ayçiçeği ve pamukta yabancı ot kontrolü için total ve selektif herbisitleri tek bir geçişte ayrı bölgelere uygulanmanın etkisi tarla denemeleri ile belirlenecektir. Bu amaçla ilk yıl iki farklı ilde, ikinci yıl ise bir ilde denemeler kurulacaktır. Denemelerde farklı dozlarda uygulanan total ve selektif herbisitlerin etkisi ile yapılan uygulamanın verime etkisi belirlenecektir. Tarla denemelerde total herbisitlerin tek yıllık ve çok yıllık yabancı otları kontrol etmek için kullanılan dozları ile selektif herbisitlerin tavsiye dozları ve tavsiye dozunun %80’i oranındaki dozları kullanılacaktır. Total herbisitlerin kültür bitkilerine sürüklenme ile taşınıp taşınmadığı biyokimyasal yöntemlerle belirlenecektir. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulacaktır. Bu uygulama sayesinde etkili bir yabancı ot kontrolü ve verim artışı sağlanması mümkün olabilecektir. Total herbisitler kullanıldığında selektif herbisitlerden kaynaklanan ve münavebe bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilen kalıntı sorunları da önemli ölçüde azalacaktır. Total herbisitler genellikle selektif herbisitlerden daha ucuz olduğu için toplam tarla yüzeyinin yaklaşık %79' unun total herbisit, kalanının selektif herbisit ile ilaçlanması herbisitlere yapılan harcamayı azaltacaktır. Total herbisitlerin kullanımı ile diğer herbisit gruplarına dayanıklılık kazanmış olan birçok yabancı ot türü kolaylıkla kontrol edilecek ve bu sayede dayanıklılık yönetimi konusunda yeni bir enstrümana sahip olacağız. Bu pestisit uygulama tekniği ile uygun olmayan şartlar nedeniyle zamanında yapılamayan herbisit uygulamalarının özellikle sıra aralarında ilerleyen vejetasyon dönemlerinde de yapılabilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
selcuk.basaran Yardımcı Araştırmacı
unal.asav Yardımcı Araştırmacı
tansel.serim Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı