aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü Üniversite BAP
Başlangıç Tarihi 4.5.2011 Bitiş Tarihi 4.5.2012

TÜRKÇE

Proje Adı Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkisi Kurumu Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Bitki Koruma Bölümü
Bütçe 20.000 TL
Özet Bu çalışmada sentetik kökenli insektisitlere alternatif olabilecek biyorasyonel preparatlardan dört tanesinin (Lazer, Spiruzit Neu, Neem Azal, ve Bacillus thuringiensis) bazı önemli zararlı lepidopterlere [Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Ephestia cautella (Lepidoptera: Pyralidae), Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) ve Heliothis armigera (Lepidoptera: Noctuidae)] denenerek toksik etkileri belirlenmiştir. Ayrıca denemelerde kullanılan bu ilaçların E. kuehniella, E. cautella, P. interpunctella, S. littoralis ve H. armigera erginlerine davranışsal etkisi, hava akışlı Y tüp olfaktometre kullanılarak ilk kez belirlenmiştir. Denenen biyosyonel preparatların toksik ve davranışsal etkileri önemli ölçüde etkili bulunmuştur.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
arzu.mert Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı