aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve Solgunluğa Neden Olan Fusarium Türlerine Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 40.000 TL
Özet Ülkemizdeki nohut üretimi farklı biotik ve abiotik faktörlerden dolayı istenilen düzeyde olmamaktadır. Biotik hastalık etmenleri arasında ise başta Fusarium oxysporum f. sp. ciceris’ in sebep olduğu Fusarium solgunluğu olmak üzere kök patojenleri önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde son yıllarda nohutta önemli ürün kayıplarına neden olduğu gözlenen solgunluk ve kök çürüklüğü etmenlerine karşı mücadelenin oldukça zor olması nedeniyle dayanıklılık çalışmaları önem kazanmıştır. Bu projede nohutta kök çürüklüğü ve solgunluğa neden olan Fusarium türlerine karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde (Eskişehir, Uşak, Kütahya ve Denizli) survey çalışmaları yapılacak, hastalık simptomu gösteren bitkilerden fungal patojenler izole edilecektir. Saflaştırılan fungusların patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecek, daha sonra klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak fungusların tür düzeyinde tanılanması yapılacak ve Fusarim oxysporum f. sp. ciceris’in ırkları belirlenecektir. Patojenisite testleri sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlara karşı materyal tarla ve sera koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas nohut hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sirel.canpolat Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı