aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2018 Bitiş Tarihi 31.12.2020

TÜRKÇE

Proje Adı Aspirde Yabancı Ot Yönetimi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 62.500TL
Özet Türkiye yağlık ham madde üretiminde yüksek oranda dışa bağımlıdır. Aspir, tohumlarından elde edilen kaliteli yemeklik yağ ve biyodizel olarak da kullanılması nedeniyle Dünya’da son yıllarda ekim alanları genişleyen bir yağlı tohumlu bitkidir. Bu bitki sıcaklığa ve kuraklığa yüksek toleranslı olması nedeniyle ülkemizdeki geniş nadas alanlarını azaltmada ve ülkemizin yağ hammaddesi açığını kapatmada potansiyel bir ürün olarak görülmektedir. Bölgemiz kurak alanlarında devlet teşvikiyle beraber ekim alanları genişleyen aspirde yabancı otlardan kaynaklı önemli verim kayıpları yaşanmaktadır. Dünyada aspir ekiliş alanlarında yabancı otlardan kaynaklı verim kayıpları %75’lere kadar çıkabilmektedir. Bu proje ile ülkemiz aspir ekiliş alanlarının yarısından fazlasını oluşturan Ankara’da aspirde yabancı ot yönetimini ele alan kapsamlı bir çalışma yürütülecektir. Çalışmada en uygun yabancı ot mücadele zamanının tespiti için kritik periyot çalışması yapılacak ve ana zararlı yabani hardalın ekonomik zarar eşiği (EZE) belirlenecektir. Aspir bölgemizde yüksek verim alabilmek ve yabancı ot rekabetinden dolayı sıra arası mesafesi olarak 15-20 cm ekilmektedir. Bitkinin hem dikenli oluşu hem de sıra arası mesafenin dar olması nedeniyle yabancı otlarla mekanik olarak mücadele edilememektedir. Ülkemizde ruhsatlı bir herbisit bulunmadığı için de tavsiye dışı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışmanın diğer bölümünde Dünyada ruhsatlı bulunan herbisitlerin bölgemiz koşullarında yabancı otlara ve aspire etkisi belirlenecektir. Çalışmada ayrıca aspirin farklı zamanlarda ekilmesinin alandaki ana yabancı otlara etkisi belirlenerek herbisitlere alternatif bir mücadele stratejisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda belirlenecek olan kritik periyot, EZE ve kimyasal mücadele çalışmaları, aspirde yabancı ot entegre mücadele programının temelini oluşturacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
tansel.serim Lider
unal.asav Yardımcı Araştırmacı
istem.turktemel Yardımcı Araştırmacı
selcuk.basaran Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı