aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2018 Bitiş Tarihi 31.12.2021

TÜRKÇE

Proje Adı Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal ve Nematisidal Aktivitelerinin Belirlenme Kurumu TAGEM
Bütçe 105000
Özet Bu çalışmada ülkemiz florasında doğal olarak yetiştirilen, Anthemis austriaca (Asteraceae), Anthemis tinctoria (Asteraceae), Tanacetum parthenium (Asteraceae), Tanacetum vulgare (Asteraceae), Artemisia vulgaris (Asteraceae), Artemisia dracunculus (Asteraceae), Artemisia absinthum (Asteraceae) bitkilerinin uçucu yağlarının iki önemli depo zararlısı (Sitophilus granarius (Col.: Curculionidae), Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)) ve iki önemli nematod türüne (Meloidogyne chitwoodi, M.incognita) karşı etkileri laboratuvar koşullarında araştırılacaktır. Ayrıca kullanılan uçucu yağların bileşenleri GC, GC-MS ile belirlenecektir. Bu çalışmalara ek olarak davranışsal etki çalışmalarıda proje kapsamında yürütülecektir. Çalışmada kullanılan bitkiler daha önce yukarıda bahsedilen zararlılara karşı detaylı bir şekilde incelenmemiş olup bu araştırma ile detaylı çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle, mevcut olarak kullanılan kimyasallara alternatif olma postansiyeline sahip maddeler belirlenecektir. Proje çalışma hipotezine uygun şekilde sonuçlandığı takdirde biyopestisit olma potansiyeli yüksek olan yeni maddeler saptanmış olacaktır. Bu proje aynı zamanda yeni proje çalışmalarına temel olabilecek nitelikte sonuçları çıkarabilme potansiyeli bulunmaktadır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.alkan Lider
sait.erturk Yardımcı Araştırmacı
emre.evlice Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Ömer Cem Karakoç Yardımcı Araştırmacı
Kaan Polatoğlu Yardımcı Araştırmacı
Yasemin Yücel Yücel Yardımcı Araştırmacı
Reyhan Bağdat Bahtiyarca Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı