aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü Kalkınma Bakanlığı
Başlangıç Tarihi 1.1.2001 Bitiş Tarihi 1.1.2007

TÜRKÇE

Proje Adı Pestisitlerin Aktif Madde Miktarına Yönelik Tayin Yönteminde Gaz Kromatografik (GC) Şartların Belirlenmesi Kurumu Uluslararası Atom Energisi Kurumu (IAEA)
Bütçe 4,000 $
Özet Hızla artan dünya nüfusunun beslenmesi için gerekli gıda üretiminin arttırılması gerekmektedir. Bitkisel üretimde, bitki hastalık ve Zaralıları ile mücadelede kimyasal kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Kalitesi bilinen tarım ilaçlarının kullanımı, başarılı bir kimyasal kontrol için önemlidir. Standartları tam olmayan bir kimyasal kullanımı sonucu; sadece etkisizlik durumu değil bunun yanında dayanıklılık, memelilere toksisite, hedef olmayan organizmalara olumsuz etkiler veya çevresel olumsuz etkiler gibi sonuçlar görülebilir. Bu sayılan nedenlerden dolayı hemen hemen tüm dünya ülkelerinde resmi otoriteler tarım ilaçlarının kalitelerini sürekli izlemektedirler. Kalite kontrolde kullanılan metotlar için AOAC (Association of Official Analytical Chemists) ve CIPAC (Collaborative International Analytical Council) gibi yayınlanmış metotlar kullanılmaktadır. Bu metotlar; özel analiz şartlarını ve Pestisit üreticilerinin formülasyonları için onanmış metotlarını içermektedir. Bu nedenlerden dolayı birçok pestisitin aktif madde analizinde daha hızlı, daha ekonomik analiz yapılabilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Bu gereksinimden dolayı çoklu aktif madde analiz metoduna ihtiyaç duyularak bu projeye başlanılmıştır. Bu çoklu analiz metotlarının doğrulanmasında gene CIPAC ve AOAC metotları referans alınmıştır. Aktif maddelerin miktarsal tayinininde çoklukla kullanılan (GC) Gas Chromatography ve (HPLC) Likit Chromatography cihazları, kolon ve detektörleri kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile aktif madde analizinde şartların optimize edilmesine çalışılmıştır. Doğru tayin için parametrelerin ortaya konulması ile kuşkuya mahal vermeyen kesin, güvenilir ve ekonomik çoklu analiz metotları belirlenmeye çalışılmıştır. Çoklu pestisit analizleri ile kalite güvencesi ve kalite kontrolünün sağlanarak; analiz sayısının arttırılması, analiz maliyetlerinin azaltılması hedeflenmiştir. 16 ülkenin yapmış olduğu tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra Çoklu pestisit analiz metotları da denk metodular olarak Journal of AOAC de yayınlanacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
pelin.aksu Yardımcı Araştırmacı
faruk.dogan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Murat KAHYAOĞLU Lider
Sevil KAYA Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı