aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2004 Bitiş Tarihi 31.12.2007

TÜRKÇE

Proje Adı Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarının tayininde Gaz Kromatografisi/Kitle Spektrometresi (GC/MS) ile çoklu kalıntı analiz yönteminin geliştirilmesi (Doktora) Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 31.850
Özet Meyve ve sebzelerde pek çok pestisitin bir işlemde nitel ve nicel analizine olanak veren, hızlı, kolay, uygulanabilirliği yüksek, atığı az, ucuz Çoklu Pestisit Kalıntı Analiz Metodu geliştirilmiştir. Bu metot, 69 aktif maddenin (izomerleri ile birlikte toplam 84) (meyve ve sebzelerde kullanımları ve GC’de analiz edilebilirliklerine göre seçilmiştir) GC/MS-SIM’de doğrulama ve kantitatif analizine imkan vermektedir. Metot, geçerli kılınmış (valide edilmiş) ve sonuçlar kabul edilir aralıklarda bulunmuştur.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
pelin.aksu Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı