aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden olan Fusarium moniliforme’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Kurumu Mısır Araştırma Enstitüsü SAKARYA
Bütçe 26 000 TL
Özet Proje” Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi”nin alt projelerinden biri olarak yürütülecek olup, ülkemiz mısır alanlarında verimin artmasını engelleyen ve kalitenin düşmesine neden olan Fusarium sap ve koçan çürüklüklerinin ekonomiye verdiği zararın en aza indirgenmesini hedeflemektedir. Proje, söz konusu hastalıkların uzun vadede, çevreye duyarlı ve etkin bir şekilde kontrol altında alabilmeyi amaçlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde mısırda Fusarium türleri üzerinde değişik çalışmalar yapılmış olup, mısırda en yaygın tür F. verticilloides (Sym. F. moniliforme) olarak bulunmuştur. F. verticilloides, F. proliferatum ve diğer bazı Fusarium türleri insan ve diğer sıcakkanlılarda kanserojen etkisi bilinen “fumonisin” adı verilen bir toksinin mısır koçanlarında oluşmasına neden olmaktadır. Proje çerçevesinde öncelikle halen durumu bilinen hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler gelştirilmesine yönelik olarak, önemli ve ümitvar görülen mısır materyali, Fusarium moniliforme(=verticilloides)’ye karşı yapay inokülasyon altında dayanıklılık özellikleri ortaya konacak ve çeşit adaylarının dayanıklılık özelliği taşıyan materyal içerisinden seçilmesine olanak sağlanacaktır. Bununla aynı zamanda ıslah çalışmalarına dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilecek materyal de belirlenmiş olacaktır. Proje bahsedilen çalışmaların devam ettirildiği ikinci dilim projedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
faik.yildirim Yardımcı Araştırmacı
orhan.buyuk Yardımcı Araştırmacı
burcu.turgay Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Vesile URİN Lider
Özge HELVACIOĞLU Yardımcı Araştırmacı
Rahime CENGİZ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı