aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 1.1.2005 Bitiş Tarihi 31.12.2008

TÜRKÇE

Proje Adı Elma İçkurdu ?Cydia pomonella (L.)? Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı İki Bahçe Pülverizatörünün İlaç Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi Kurumu Ankara Üniversitesi
Bütçe 278050 TL
Özet Bu çalışmada, Elma içkurduna (Cydia Pomonella L) karşı iki farklı yardımcı hava akımlı pülverizatörün ilaç uygulama etkinliğini belirlenmiştir. Denemeler, ülkemizde yaygın kullanılan konvansiyonel yardımcı hava akımlı pülverizatörden başka yeni tip bir yardımcı hava akımlı bahçe pülverizatörü (ülkemizde kullanılmayan) ile yapılmıştır. Yeni tip bir pülverizatör çok başlıklı ilaç dağıtma sistemine sahiptir. Dağıtma başlıklarının konumları ve açılar ağaç tacı üzerinde düzgün bir ilaç dağılımı sağlayacak şekilde ayarlanabilmektedir. Denemeler, hem iz maddesi kullanılarak hem de ilaçla yapılmış ve biyolojik etkinlik belirlenmiştir. Farklı hacim uygulamalarıyla Elma içkurdu’na karşı yürütülen ilaç uygulamalarında biyolojik etkinlikte istatistiksel açıdan fark olmadığı ve uygulanan en yüksek ilaç normu ile en düşük ilaç normu arasında yaklaşık 1/4 oranında fark bulunmasına rağmen eşdeğer biyolojik etki elde edildiği belirlenmiştir. İlaç kalıntısı açısından da düşük hacim uygulamalarının elma üzerinde daha az kalıntı bıraktığı saptanmıştır. Bu proje TÜBİTAK destekli olarak 2006-2008 yıllarında yürütülmüştür.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
arzu.aydar Yardımcı Araştırmacı
yasemin.sabahoglu Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Ergin Dursun Lider
İbrahim Çilingir Yardımcı Araştırmacı
Cevdet Zeki Yardımcı Araştırmacı
Berrin Şenöz Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı