aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2009 Bitiş Tarihi 1.10.2013

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara İli Havuç Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar Kurumu TAGEM
Bütçe 16,000
Özet Ankara ili Ayaş ve Beypazarı ilçeleri havuç ekiliş alanlarında görülen fungal hastalıkları tespit etmek amacıyla 2008–2009 yılarının Haziran ile Kasım ayları arasında survey yapılmıştır. Yapılan survey çalışmaları sonucunda oldukça geniş ekim alanına sahip olan Beypazarı’nda kök ve kök boğazı hastalıklarının yaprak hastalıklarından daha yaygın olduğu (% 8,78) ve hastalık oranlarının da (% 13,88) daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaprak yanıklığı ve küllemenin yaygınlık oranları ise sırasıyla % 2,67 ve % 9,47 olarak bulunmuştur. Ayaş’ta ise küllemenin daha yaygın (% 29,33) olduğu, bunu yaprak yanıklıkları (% 3,48) ve kök hastalıklarının (% 2,83) izlediği gözlenmiştir. Surveyler sonucu toplanan hastalıklı bitkilerden yapılan izolasyonlar sonucunda Alternaria radicina, A. alternata A. tenuissima, A. dauci, Rhizoctonia solani AG-4, Binükleat Rhizoctonia spp., Erysiphe heraclei, Fusarium solani, F. oxysporum, F. equiseti, Pythium amasculinum, P. periplocum ve Gliocladium spp. etmenleri bulunmuş ve bu fungusların patojenisite denemeleri yapılmıştır. Patojenite çalışmaları tohum hipokotil testi, havuç disk patojenisite testi, 6- 8 haftalık fide testi, bitki testi şeklinde yapılmıştır. Patojenisite denemeleri sonucunda Rhizoctonia solani AG-4, A. radicina, A. dauci etmenlerinin virulansının yüksek olmasına karşın Fusarium solani, F. oxysporum, F. equiseti, Alternaria alternata izolatlarının virulanslarının düşük veya orta şiddette olduğu bulunmuştur. Ayrıca havuç üretim alanlarında önemli kayıplara neden olduğu tespit edilen külleme hastalığına karşı bazı fungusitlerle mücadele olanakları araştırılmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
senem.tulek Lider
sirel.ozan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı