aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2017

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesi Havuçta Kök ve Kök Çürüklüğüne Sebep Olan Alternaria spp’ nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu, Toksinleri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Kurumu
Bütçe 37,000
Özet Havuç yetiştiriciliğinde, çeşitli ülkelerde yürütülmüş olan çalışmalarda çok sayıda zararlı organizma yanında fungal hastalıklar ile ilgili sorunlar da ortaya konulmuş ve bunlardan bazılarına ilişkin mücadele önerileri verilmiştir. Ankara ilinde havuçta fungal hastalıklarla ilgili olarak Enstitümüz tarafından yürütülen projeyle havuçtaki fungal hastalıklar ile ilgili sorunlar ortaya konulmuştur. Külleme hastalığına ilişkin mücadele önerileri verilmiştir. Ancak havuç alanlarında önemli verim kayıplarına neden olabilen fungal etmenlerin havuç hasat alanlarındaki ve depolardaki durumu konusunda yeterince çalışma mevcut değildir. Bu proje ile havuçlarda sorun olan Alternaria türleri belirlenecektir. En yaygın kullanılan havuç çeşitleri ile yapılacak reaksiyon testi ile etmene dayanıklı çeşitler belirlenmiş olacaktır. Etmenin geliştiği en uygun sıcaklık, farklı sıcaklık testleri ile belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Ankara ve Konya İllerinde ağırlıklı olarak havuç üretimi yapılan ilçe ve köylerdeki tarlalarda hasat zamanı ve depolarda yapılacak örneklemelerle elde edilen hastalıklı bitkiler laboratuara getirilerek hastalık etmenleri izole edilecektir. Alternaria türlerinin morfolojik, ve moleküler karakterizasyonu belirlenerek teşhis çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca havuç üretim alanlarında önemli kayıplara neden olan Alternaria radicina’nın ürettiği toksinler araştırılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
senem.tulek Lider
sirel.ozan Yardımcı Araştırmacı
pelin.aksu Yardımcı Araştırmacı
engin.guducu Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı