aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.7.2014 Bitiş Tarihi 1.7.2017

TÜRKÇE

Proje Adı Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens Kurumu Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 201.000
Özet Proje Özeti: Bu proje ile ülkemiz ormanlarının önemli türleri olan karaağaç, dişbudak, kızılağaç ve meşe türlerinde kurumalara neden olan bazı istilacı patojenlerin mevcut durumları araştırılacaktır. Bu amaçla önceden belirlenmiş olan lokasyonlarda sürveyler yapılacak ve hastalık belirtisi gösteren ağaçlardan bitki ve toprak örnekleri alınacaktır. Yapılacak izolasyon ve teşhis çalışmaları sonucunda, karaağaçlarda Ophiostoma novo-ulmi, dişbudaklarda Chalara fraxinea, kızılağaçlarda Phytophthora alni ve meşelerde Phytophthora cinnamomi ile Erysiphe alphitoides’in varlığı araştırılacaktır. Belirlenen etmenlerin tür teşhisleri morfolojik özelliklerine ve DNA dizilerine dayanılarak yapılacaktır. Hastalık etmenlerinin farklı konukçu türleri üzerindeki hastalandırma dereceleri patojenisite testleriyle ortaya konulacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sureyya.ozben Yardımcı Araştırmacı
kemal.degirmenci Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
İlker KURBETLİ Lider

Ekler

Dosya Adı