aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.6.2013 Bitiş Tarihi 31.5.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’ nin Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 30.000
Özet Bu çalışma 2013-2016 yılları arasında domates ekim alanlarında sorun olan erken yaprak yanıklığı (Alternaria spp.) hastalığının mücadelesinde kullanılan Azoxystrobin, Tebuconazole ve Mancozeb etkili maddelerinin Alternaria spp’ de oluşturdukları duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda 2013 yılında Ankara, Bartın ve Zonguldak illerinden 86 adet enfekteli bitki örneği toplanmış ve bu örneklerden izolasyonlar gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında ise BATEM tarafından Antalya’dan gönderilen 35 adet hastalıklı bitki örneğinden izolasyon yapılmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda elde edilen 60 adet Alternaria spp. izolatı ile patojenisite testleri yürütülmüş ve izolatların % hastalık şiddetlerinin iller bazında %50-%91 arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Alternaria spp. izolatlarının morfolojik özellikleri stereo mikroskopta incelenerek tür teşhisleri yapılmış ve elde edilen izolatların Alternaria alternata türüne ait olduğu belirlenmiştir. İzolatlarımızın Azoxystrobin, Tebuconazole ve Mancozeb’e duyarlılık düzeylerini belirlemek amacıyla fungisit içeren ve içermeyen (kontrol) petrilere ekim yapılmıştır. Petride gelişen izolatların koloni çapları ölçülerek ED50 (Miselyal gelişimi % 50 engelleyen doz) değerleri belirlenmiştir. 2013-2016 yılları arasında yürütülen bu çalışma sonucunda izolatlardan bazılarının bu fungisitlere karşı direnç geliştirdiği tespit edilmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
gamze.erdurmus Lider
sirel.ozan Yardımcı Araştırmacı
senem.tulek Yardımcı Araştırmacı
duygu.demiroz Yardımcı Araştırmacı
nazim.alpkent Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Emine Gümrükçü Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı