aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2015

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp. Goeldi, 1892) Moleküler Teşhisi ile Çeşit Reaksiyon Çalışmaları Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 25.000 TL
Özet Ülkemizdeki sebzeler içerisinde önemli bir yere sahip olan havuç (Daucus carota L.) bitkisinin verimini olumsuz yönde etkileyebilecek birçok zararlı organizma mevcuttur. Bu zararlı organizmalardan birisi de bitki paraziti nematodlardır. Ancak ülkemizde, havuç ekiliş alanlarında bugüne kadar yürütülmüş herhangi bir nematolojik çalışma bulunmamaktadır. Ankara ve Konya İlleri havuç ekiliş alanlarında yürütülmesi planlanan bu çalışma faunistik, taksonomik ve reaksiyon olmak üzere 3 ana bölümde ele alınacaktır. Çalışma kapsamına giren alanlardan alınacak toprak ve bitki örneklerinden elde edilecek bitki paraziti nematod türlerinin örneklerde bulunma oranları, sistematikteki yerleri, morfometrik ve morfolojik karakterleri, fotoğrafları ve ülkemiz için yeni kayıt niteliğinde olan türlerin çizimleri ile her türün çalışma kapsamına giren alanlardaki yayılışı, literatürde kayıtlı yayılışı ve habitatları çalışma sonucunda verilecektir. Alınacak örneklerden elde edilecek Kök-ur nematodu (Meloidogyne spp.) popülasyonları morfolojik, morfometrik ve moleküler olarak tanımlanacaktır. Tanımlanan popülasyonların ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen havuç çeşitleri üzerinde reaksiyon çalışmaları yapılacaktır. Çalışmada bitki paraziti nematodlar içerisinde kök-ur nematodlarının bulunamaması durumunda, ZMMAE serasında yetiştirilen kök-ur nematodu türleri kullanılacaktır. Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) gerek ülkemizde gerek ise dünyada kültür bitkilerinde ekonomik derecede ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Ülkemizde bu konukçuda tespit edildiğine dair bir kayda rastlanmamakla birlikte ZMMAE Nematoloji laboratuarına gelen havuç örneklerinde tespit edilmesinden dolayı projede bu nematod grubu üzerinde durulmuştur.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
dolunay.erdogus Lider
emre.evlice Yardımcı Araştırmacı
gokhan.yatkin Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Profç Dr. İlker KEPENEKÇİ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı