aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarında Göçerten Hastalığı Etmeninin (Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Oliver var. titici [J.Walker]) Tespiti, Yaygınlığı ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Arastırma Enstitüsü Ankara
Bütçe 40.000 TL
Özet Bu çalışmayla, Orta Anadolu Bölgesi’nde buğday yetiştiriciliği yapılan önemli illerden Konya, Ankara, Eskişehir’de Gaeumannomyces graminis var. tritici’nin teşhisi, yaygınlığı ve Orta Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin bu hastalığa karşı reaksiyonunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla; Konya, Ankara, Eskişehir illerinde sürveyler yapılacaktır. Alınan enfekteli örneklerden morfolojik yolla etmenin izolasyonu ve teşhisi yapılacaktır. PCR’a dayalı moleküler yöntem kullanılarak izolasyonu zor ve zaman alan bu etmenin direkt hastalıklı bitki dokusundan doğru ve hızlı bir şekilde belirlenmesi gerçekleştirilecek ve uygulanacak bu yöntemin laboratuvar koşullarında sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Buğday çeşitlerinin hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi hastalıkla mücadeleye katkı sağlayacağı gibi bölgemiz de yaygınlığı giderek artan Ggt’e dayanıklı çeşit ıslahı çalışmalarına da büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
burcu.turgay Yardımcı Araştırmacı
faik.yildirim Yardımcı Araştırmacı
orhan.buyuk Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı