aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2015

TÜRKÇE

Proje Adı Candidatus Phytoplasma solani’nin tespitinde farklı test metotlarının kullanabilirliğinin araştırılması ve halka test çalışmaları (06-PHYLIB EUPHRESCO) Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 20000€
Özet Bu çalışmada, Candidatus Phytoplasma solani’nin bitki ve yumrudan tespiti için metot belirlenmiştir. Halka test çalışmasına katılım sağlanmıştır. Candidatus Phytoplasma solani ile enfekteli patates bitki ve yumru materyalinden oluşan 8 örnek ile nested PCR ve real-time PCR çalışılmıştır. Proje kapsamında çalışılan halka test materyalleri Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA, İskoçya) tarafından hazırlanmış ve katılımcı ülkelere 22’şer örnek gönderilmiştir. Bu örnekler nested PCR çalışmalarında kullanılmıştır. Halka test sonuçlarına göre toplam 22 örneğin 21’inde doğru sonuçlar elde edilmiştir. Proje çalışmaları 2013-2015 yılları arasında yürütülmüştür.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider
osman.kilinc Yardımcı Araştırmacı
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı