aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 15.8.2008 Bitiş Tarihi 15.8.2012

TÜRKÇE

Proje Adı Bazı üzüm çeşit ve anaçları ile klonlarının virüsler ve Agrobacterium vitis yönünden arındırılması Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 304574
Özet Bu proje 2008-2012 yılları arasında yürütülmüş ve TÜBİTAK (1007 KAMAG) tarafından desteklenmiştir. Projede yer alan 28 çeşide ait toplam 81 klon ve tip, 8 anaca ait 21 klon; Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemiz sertifikasyon sisteminde belirlenmiş olan virüsler (Arabis mosaic nepovirus, Grapevine fanleaf nepovirus, Grapevine fleck virus, Grapevine leafroll closterovirus -1,-2,-3,-6,-7, Grapevine virus A, Raspberry ringspot nepovirus, Strawbeery latent ringspot nepovirus, Tomato black ring nepovirus) ve Agrobacterium vitis yönünden testlenmiştir. Virüsler yönünden DAS-ELISA metodu ve RT-PCR; bakteri yönünden ise RS yarı seçici besi yeri, PCR, biyokimyasal testler ve patojenisite testi kullanılmıştır. 109 adet asma örneğinden yapılan testlerin sonucu en yaygın olarak tespit edilen virüsler sırasıyla Grapevine leafroll closterovirus-3, Grapevine leafroll closterovirus-1, Grapevine fleck virus ve Grapevine leafroll closterovirus-2’dir. A.vitis ise gönderilen örneklerin 6 adedinde tespit edilmiştir. Enfekteli materyaller ilgili kuruluşlara bildirilmiş ve bu kuruluşlar tarafından arındırma çalışmalarına alınmıştır. Bu testlemelerin sonucunda sertifikalı fidan üretimine esas virüsler ile A.vitis’den arındırılmış, baz materyal üretimine temel oluşturacak bitkisel materyal söz konusu kuruluşlar tarafından muhafaza altına alınmıştır. Karantina ve sertifikasyona yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere en yaygın olarak bulunan virüsün tanısı için RT-PCR yöntemi rutin kullanıma verilmiştir. Ayrıca A. vitis için standart bir teşhis metodu geliştirilmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider
osman.kilinc Yardımcı Araştırmacı
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı
kemal.degirmenci Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Birol AKBAŞ Yardımcı Araştırmacı
Diğdem OKSAL Yardımcı Araştırmacı
Üftade GÜNER Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı