aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2008 Bitiş Tarihi 31.12.2011

TÜRKÇE

Proje Adı Karadeniz Bölgesi Fındık (Corylus avellana L.) bahçelerinde bakteri hastalıklarının tespiti ve mücadele olanakları üzerinde araştırmalar Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 39000
Özet Fındık kuzey yarım küredeki ılıman iklime sahip her bölgede yetiştirilebilmektedir. Ancak dünyada az sayıda ülkede ticari olarak fındık üretimi yapılmaktadır. Bu ülkeler Türkiye, İtalya, A.B.D. ve İspanya’dır. Bakteriyel Yanıklık [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Dye] ile Bakteriyel Kanser ve Çökme [Pseudomonas avellanae (Psallidas) Janse et al., Pseudomonas syringae pv. coryli] hastalıkları zaman zaman fındık üretim alanlarında önemli zararlar oluşturmaktadır. Ayrıca İtalya’da yapılan bazı çalışmaların sonucunda hem belirtisiz hem de belirtili fındık bitkileri üzerinde Pseudomonas syringae pv. syringae benzeri bazı strainlerin varlığı belirlenmiştir. Bu proje çalışmasında, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin fındık üretim alanlarında 2007- 2010 yılları arasında sürveyler yürütülmüş ve bu illerde, ülkemizde varlığı bilinen X.a. pv. corylina’nın yaygınlığı sırasıyla % 7.3, % 10.4, % 10, % 1.9, % 1.2 ve % 9.0 ve % 14.9 olarak bulunmuştur. Ülkemizde fındıklar üzerinde Pseudomonas syringae pv. syringae benzeri strainlerin varlığı, bu izolatların fındık bitkilerinde oluşturdukları belirti tipi ve fındık bitkilerinde yapılan patojenisite test sonuçları birlikte değerlendirilerek belirlenmiştir. Düzce, Sakarya, Samsun, Ordu ve Trabzon illerinde yaygınlık oranları ise sırasıyla % 0.2, % 0.07, % 0.3, % 0.7 ve 0.4’tür. Zonguldak ve Giresun ili örneklerinde Pss belirlenmemiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider
osman.kilinc Yardımcı Araştırmacı
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Hüseyin DURAN Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı