aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.1.2009 Bitiş Tarihi 31.12.2010

TÜRKÇE

Proje Adı Patates yumrularında Ralstonia solanacearum ve Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusun tespiti için laboratuarlar arası test çalışmaları (EUPH03) Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 20000€
Özet Avrupa Komisyonu 6. çerçeve programı kapsamında desteklenen EUPHRESCO projesi altında çalışılan bu projede Birleşik Krallık, Almanya ve Belçika koordinatör ülke olarak yer almıştır. Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya ve ülkemizde bu ülkelerin yanında projede katılımcı olarak görev yapmıştır. Kahverengi çürüklük ve Halka çürüklük hastalıkları patates yumrularında belirti oluşturmadan (latent olarak) bulunabilmektedir. Bundan dolayı iyi test edilmemiş tohumluk patateslerle bu organizmalar, kolaylıkla temiz bölgelere taşınabilmektedir. Her iki hastalığın tespit ve tanısında kullanılan metotları da içeren iki AB direktifi, 2006 yılında güncellenmiştir. Bu direktiflerde yer alan metotlardan bazılarının tam anlamıyla geçerliliği ve standardizasyonu sağlanmamıştır. Bu projede, bulaşık patates yumrularının ekstraktlarından yüksek, orta ve düşük yoğunlukta süspansiyonlar hazırlanmış ve IFAS, PCR, Real-Time PCR ve yarı seçici besi yerine ekim tekniği kullanılarak her iki organizma tespit edilmiştir. Projede görev alan farklı laboratuarlar tarafından bu testlemelerde aynı materyaller kullanılmıştır. Halka test sonuçlarına göre, tüm ülkeler tarafından IFAS, PCR ve real-time PCR’dan en başarılı sonuçlar alınmıştır. Her iki halka testten alınan sonuçlar AB Bitki Sağlığı Daimi Komitesince onaylandıktan sonra uygulamaya verilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider
osman.kilinc Yardımcı Araştırmacı
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı