aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.1.2009 Bitiş Tarihi 31.12.2010

TÜRKÇE

Proje Adı Pantoea stewartii subsp. stewartiinin teşhis metotları üzerine halka test (EUPH05) Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 20000€
Özet Avrupa Komisyonu 6. çerçeve programı kapsamında desteklenen European Phytosanitary Research Coordination (EUPHRESCO) projesi altında çalışılan bu projede Fransa koordinatör ülke olarak görev yapmıştır. Fransa’nın yanısıra ülkemizle birlikte Almanya, Avusturya ve İngiltere’nin de yer aldığı 4 ülke projede katılımcı olarak görev almıştır. Bu projede, EPPO protokolünde yer alan Immuno Fluoresan Antibody Staining (IFAS), Enzyme Lınked Immuno Sorbent Assay (ELISA), Polymerase Chain Reaction (PCR)’ ı içeren ana metotlar ve bu bakteri için yeni bir metod olan real-time PCR’ın tespit eşikleri belirlenmiştir. Ayrıca 30 farklı bakteri izolatı kullanılarak aynı testlerin hassasiyetleri, özgünlükleri ve tekrarlanabilirlikleri tespit edilmiş ve standardizasyonu sağlanan bu metotlar ile halka test yapılmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider
osman.kilinc Yardımcı Araştırmacı
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı