aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.1998 Bitiş Tarihi 31.12.2001

TÜRKÇE

Proje Adı Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) hastalığının kontrolünde tahmin modellerinden yararlanma olanakları üzerinde çalışmalar Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 21360
Özet 1998–2001 yıllarında Tokat ve Ankara illerindeki elma ve armut bahçelerinde ateş yanıklığı enfeksiyonlarını tahmin etmek için, Maryblyt Ô Version 4.3, Billing Revised System (BRS), Billing Integrated System (BIS 95) ve Cougarblight 98C tahmin modelleri ile çalışılmıştır. Akça ve Ankara armut çeşitleri ve Golden Delicious elma çeşidi kullanılmış ve bahçelerin fenolojik dönemleri kaydedilmiştir. Meteorolojik veriler günlük olarak alınmıştır. Ateş yanıklığı belirtileri çiçeklenme döneminde her hafta birkaç kez kontrol edilmiştir. Çiçek yanıklığı belirtileri kaydedilmiştir. BRS risk değerlendirme sistemi 1998 ve 2000 yıllarında kullanılmıştır. Ancak bu sistem gerçek enfeksiyonlardan daha fazla enfeksiyon risk günü belirlemiştir. 1998 yılında, Maryblyt modeli çiçek yanıklığı enfeksiyon risk günlerini doğru olarak belirlemiştir. Fakat bahçede ilk belirtiler tahmin edilenden daha sonra meydana gelmiştir. 2000 ve 2001 yıllarında Maryblyt ve BIS 95 modelleri dolu yağışından dolayı armut bahçelerinde enfeksiyon risk günü belirlemiştir ve armutta ilk belirtiler modeller tarafından tahmin edildiği gibi tespit edilmiştir. Her iki yılda elmada çiçek yanıklığı enfeksiyon risk günleri Maryblyt modeli tarafından belirlenmemesine rağmen, BIS 95 modeli 2000 yılında elmada çiçek yanıklığı enfeksiyon risk gününü belirlemiştir. Cougarblight 98C modelinde dört günlük derece saat toplamı kullanılmıştır. 2000–2001 çiçeklenme döneminde sıcaklıklar enfeksiyon için çok düşük olmuştur. Düşük sıcaklıklardan dolayı, dört günlük derece saat toplamları model tarafından tahmin edilen yüksek ve ekstrem değerlere bölgemizde ulaşamamaktadır. Bunun sonucu olarak model çiçek yanıklığı enfeksiyon risk günlerini belirlemede başarısız olmuştur. Maryblyt ve BIS 95 modelleri çiçek yanıklığı enfeksiyon risk günlerini doğru olarak belirlemiştir. Tahminlerimizin daha kesinlik kazanması açısından, çiçek yanıklık enfeksiyon risk günlerini belirlemede her iki modelin paralel kullanımı faydalı olacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Meriç Özakman Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı