aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.1997 Bitiş Tarihi 1.1.1998

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesi tohumluk patates ekim alanlarında kahverengi çürüklük hastalığının karantinaya yönelik olarak yaygınlığının belirlenmesi Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 4000
Özet Bu çalışmanın amacı patatesin en önemli hastalıklarından biri olan Bakteriyel Kahverengi Çürüklük (Ralstonia solanacearum) hastalığının Niğde ve Nevşehir illerindeki yaygınlığının belirlenmesidir. Bu amaçla her biri 200 yumru içeren 676 örnek toplanmış ve laboratuarda incelenmiştir. Laboratuar aşamasında, EPPO tarafından önerilen ve serolojik temele dayalı IFAS metoduyla örnekler analiz edilmiştir. İnceleme sonunda 676 örneğin hastalıkla bulaşık olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, 1995 yılında Nevşehir’ de ilk kez tespit edilen Bakteriyel Kahverengi Çürüklük Hastalığının Niğde ve Nevşehir illerinde yaygınlık göstermediği belirlenmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Yardımcı Araştırmacı
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Meriç Özakman Koordinatör

Ekler

Dosya Adı