aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü Üniversite BAP
Başlangıç Tarihi 1.1.1989 Bitiş Tarihi 31.12.1991

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara ilinde yetiştirilen mercimeklerde görülen fungal hastalıkların tespiti ve yayılış oranlarının saptanması Kurumu Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Bütçe 1000
Özet As a result of surveys carried out on lentil in Ankara province, it was found that the incidence of mean disease ratio was 37.0% at seedling stage and 40.7% at flowering-podding stages. Percentages of the isolated fungi were as follows; Fusarium equiseti 4.2%, F. graminearum 16.2%, F. oxysporum 9.3%, F. solani 4.9%. Rhizoctonia solani 0.9%, Alternaria alternata 7.5%, Cladosporium sp. 4.5% and Helminthosporium sp. 4.7%, at flowering stage; F. equiseti 3.0%, F. graminearum 10.8%, F. oxysporum 6.1%, F. solani 2.7%, R. solani 2.0%, A. alternata 16.8%, Cladosporium sp. 7.2%, Helminthosporium sp. 6.9%, Phoma medicaginis 4.9%, and Uluocladium atrum 2.9%. In the pathogenicity tests, all isolated fungi except Cladosporium sp. and Helminthosporium sp. were found to be pathogenic on this host.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Yakup Zekai Katırcıoğlu Koordinatör

Ekler

Dosya Adı
İndir 1993.pdf