aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2007 Bitiş Tarihi 31.12.2009

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Zararlı Meyve Yazıcı Böcek Türlerinin (Col.: Scolytidae) Tespiti, Yoğunlukları ile Önemli Türün Biyolojik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Mücadelesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 46.000
Özet Son yıllarda Orta Anadolu bölgesinde sert çekirdekli meyve bahçelerinde görülen Meyve yazıcı böceği türleri önemli zararlar yapmaktadır. Zararlı, ergin dönemde meyve ve sürgün gözleri içinde beslenerek sonraki yılın meyve veriminin düşmesine neden olmaktadır. Larva döneminde ise ağaçların dallarında ve gövdelerinde galeriler açmak suretiyle zararlı olmakta ve ağaçların 2-3 yıl içinde kurumasına yol açmaktadır. Proje Orta Anadolu Bölgesinde Isparta (Merkez), Afyonkarahisar (Sultandağı) ve Çankırı (Eldivan) illerinde kiraz bahçelerinde yürütülmüştür. Bu çalışma ile kiraz ağaçlarında zararlı Meyve yazıcı böcek türleri tespit edilerek, yoğunlukları belirlenmiştir. Saptanan önemli türün mücadelesine esas teşkil edecek biyolojik kriterler ile doğal düşmanları belirlenecek ve kitle yakalama yönteminin uygulama olanakları araştırılmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
vildan.bozkurt Lider
ayse.ozdem Yardımcı Araştırmacı
yasemin.guler Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı