aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2015

TÜRKÇE

Proje Adı Patates yetiştiriciliğinde ürün kayıplarına neden olan Patates güvesi [Phthorimae operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidea)]’ne karşı Uygun İlaçlama Zamanının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 20000
Özet Patatesin en önemli zararlılardan biri Patates tarımını etkileyen en önemli zararlılardan biride Patates güvesi [Phthorimae operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)’dir. Patates güvesi ülkemizde ilk kez 1965 yılında Marmara bölgesinde tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan patates ekiliş alanlarına yayılmıştır. Son yıllarda patateste tarla döneminde önemli oranda ürün kayıplarına neden olmuştur. Yeşil aksam döneminde uygun ilaçlama zamanının belirlenmesi çalışmalar Orta Anadolu Bölgesinde Afyonkarahisar, Kırşehir ve Bolu illerinde yapılmıştır. Tarlada ergin çıkışını belirlemek amacı ile eşeysel çekici feromon tuzakları kullanılmıştır. Bitki çıkışından hemen sonra tarlaya yerleştirilen eşeysel çekici feromon tuzakları haftalık aralıklarla kontrol edilmiştir. Sonuç olarak, Patates güvesine karşı yeşil aksam döneminde uygun ilaçlama zamanının farklı dönemlerde (tarlada feromon tuzağında ilk ergin tespit edildiğinde ilk ilaçlama, ilk ilaçlamadan bir ay sonra ikinci, hasattan 15 gün önce üçüncü ilaçlama) yapılmasının uygun olduğu belirlenmiştir. İlave olarak “Patates güvesi standart ilaç deneme metodu” hazırlanarak uygulamaya verilmiştir. Çalışma 2013-2015 yılları arasında Orta Anadolu Bölgesinde yürütülmüştür.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
pervin.erdogan Lider
mustafa.alkan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı